Výročí 90.let založení spolku včelařů ve Žďáře

V roce 2018 uplynulo devadesát let od založení spolku včelařů pro Žďár a okolí. Toto výročí bylo oslaveno několika akcemi – dvě včelařské přednášky pro včelaře i veřejnost, včelařskou výstavou a slavnostní schůzí včelařů. Záznam ze slavnostní schůze je trvale umístěn v záložce HISTORIE. Kdo by nevěděl, jak se na ni dostat, tak zde má odkaz.

Fišar J.

Včelařská výstava 2018

V rámci výročí 90. let od založení naší ZO Žďár n.S. byla otevřena v Čechově domě na Havlíčkově náměstí ve dnech 17.-25.11.2018 včelařská prodejní výstava. Díky aktivitě předsedy naší ZO př.Bubeníčka a několika dalších přátel včelařů kolem něj se uskutečnila akce se silným propagačním dosahem na mládež a širokou veřejnost. Téměř 600 dětí z MŠ, ZŠ i středních škol si prohlédlo vystavené exponáty, vyslechlo krátký výklad o včelaření, včelařském vybavení, pomůckách apod. Nejobdivovanějším exponátem výstavy byly tradičně živé včely v proskleném úlu. Několik fotografií dokumentuje pěknou atmosféru výstavy.

Fišar J.

 

Slavnostní schůze, výstava a přednášky k 90. výročí od vzniku včelařského spolku ve Žďáře n.Sáz.

Náš včelařský spolek slaví v tomto roce 90 let od svého založení. Při této příležitosti bude 23.11.2018 slavnostní schůze včelařů v Domě dětí a mládeže (vedle Vesny) od 15.00 hod.

V rámci výročí bude otevřena prodejní výstava pro veřejnost v Čechově domě na Havlíčkově náměstí ve dnech 17.-25.11.2018. V pracovní dny bude otevřeno od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu a neděli od 9.00 do 13.00 hod.

V pátek 16.11.2018 a v úterý 20.11.2018 budou v dětském oddělení městské knihovny probíhat od 17.00 hod. přednášky př. Solčanského na téma „včelí produkty“ nejen pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost.

Srdečně zve za organizační výbor

V. Bubeníček

Výdej léčiva

Dobrý den.

Vážení přátelé, v úterý dne 9.10.2018 od 15 do 17 hodin v restauraci u Hajčmanů se bude vydávat léčivo ,,Varidol“ na podzimní léčení včelstev. Nejlépe kontaktujte důvěrníky a nahlaste jim, kolik léčiva budete potřebovat. Důvěrníci by měli nahlásit př. Holeczymu, jak již psal v emailu.

Děkuji. Zdraví Bubeníček Vlastimil.

Základní organizace Českého svazu včelařů